Στατικές Μελέτες

Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, μια κατασκευή δεν έχει καμία αξία αν δεν μπορεί να προσφέρει ασφάλεια έναντι σεισμού. Είναι επιβεβλημένη λοιπόν η ανάγκη για σωστή αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών και κατά συνέπεια, η ανάγκη μιας απόλυτα σωστής στατικής μελέτης. Σωστή στατική μελέτη θεωρείται αυτή που εκπληρώνει τις απαιτήσεις ασφάλειας των Κανονισμών, χρησιμοποιώντας το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής. Η εταιρεία μας, με τα άρτια καταρτισμένα στελέχη της, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών επίλυσης και των απαιτήσεων των σύγχρονων Κανονισμών (ΕΚΩΣ-ΕΑΚ, Eurocodes, ΚΑΝ.ΕΠΕ.), αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών, από τα πιο απλά κτήρια κατοικιών έως τα πλέον σύνθετα έργα, για:


  • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν).
  • Μεταλλικές Κατασκευές.
  • Σύμμικτες Κατασκευές.
  • Ξύλινες Κατασκευές.
  • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας.

Η εταιρεία μας παραδίδει πλήρη μελέτη εφαρμογής του φέροντος οργανισμού, με σχέδια κοπής και διαμόρφωσης, ελαχιστοποιώντας έτσι τα πιθανά σφάλματα και την σπατάλη υλικού κατά την κατασκευή. Ακόμα, προσφέρει συνεχή υποστήριξη και επίβλεψη κατά την κατασκευή για την ορθή εφαρμογή της μελέτης

“Η ασφάλεια της κατασκευής είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη σωστή στατική μελέτη”