ΑΠ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
Κλιματισμός – Θέρμανση – Ηλιακά – Αντλίες Θερμότητας

τηλ.2321090790, fax 2321090791, apkon[at]otenet.gr, Μεραρχίας 68, ΣΕΡΡΕΣΑποκλειστικές Αντιπροσωπείες για το Ν. Σερρών: